Funderingen

De basis van een gebouw zijn de funderingen. Als die niet goed zijn aangelegd bestaat het risico op schade en zelfs instorten van een gebouw. Daarom worden er aan de fundering strenge eisen gesteld. Maar ook bij kleinere projecten zoals een tuinhuisje of een extra schuurtje is het belangrijk dat de ondergrond een goede basis is zodat het bouwsel stevig staat en niet zal instorten of verzakken. Het leggen van een goede fundering is een vak apart dat je in sommige gevalle dus beter kunt uitbesteden.

Waarvan wordt een fundering gh2aakt?

Funderingen worden gh2aakt van beton. Als een huis wordt gebouwd dan wordt na het heien van de palen ter versteviging een fundament gh2aakt van beton. Dit wordt in mallen gegoten die de contouren van het toekomstige huis of gebouw vormen. Pas nadat het beton voldoende is uitgehard kan worden begonnen met het optrekken van de muren.

Goed materiaal voor de fundering

Bij oude huizen werd voor de fundering soms gebruik gh2aakt van hout. Het gevolg daarvan is dat de vloeren van dit soort woningen na verloop van jaren slecht worden. De kans bestaat dat je erdoorheen zakt omdat de funderingen gaan rotten. Dit kan onder andere het gevolg zijn van water dat onder de vloer van een woning staat en het hout aantast. Daarom wordt een fundering tegenwoordig meestal van beton gh2aakt. Online kun je informatie vinden over materialen die doorgaans voor funderingen worden gebruikt. Het hangt uiteraard mede af van de besth2ming van een pand hoe stevig de vloer moet zijn. Voor een woonhuis hoeft de ondergrond veel minder sterk te zijn dan voor een garagebedrijf waar auto’s of zelfs vrachtwagens naar binnen moeten kunnen rijden. Dit geldt ook als je al een bestaande woning hebt en een aanbouw wilt zetten.

Zelf een fundering leggen

Als je zelf een huis, garage of schuur gaat bouwen dan begin je uiteraard ook met het leggen van de funderingen. Dit is een secure klus, want als de fundering niet deugt heeft dat gevolgen voor de bouwconstructie. Daarom wordt aangeraden om de fundering te laten leggen door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Dat begint al met het heien van de palen die als basis moeten dienen. Vervolgens moet de fundering deskundig worden aangebracht en lang genoeg de tijd hebben om uit te harden. Ga dus zeker niet beginnen met bouwen tot de hiervoor voorgeschreven termijn is verstreken. Zo voorkom je problh2en zoals scheurende muren omdat de fundering verzakt.